Undervisningsmateriell

Undervisningsmateriellet du finner her underbygger formidlingen som Fra Hage til Mage gjør i sine opplegg for skoler og barnehager. Målet er å forlenge perioden barna jobber med temaene ved å gi oppgaver til forarbeid og etterarbeid.

Oppbygging

Materiellet er bygget opp for å presenterer barna for både det store globale perspektivet og det nære perspektivet. Min kropp, mitt nærmiljø, mitt land.
Vår klode!

Målgruppe

Materiellet er praktisk rettet og lett å ta i bruk for aldersgruppen 5 – 10 år.

Samarbeid med Iver & Evne

Undervisningsmateriell er utviklet sammen med Iver & Evne, en annen aktør som brenner for at barn skal oppdage matgleden i tidlig alder.

Vårt mål

Vårt felles mål er å fremme kunnskap, praktiske ferdigheter og gode holdinger til mat under slagordet: «Matgleden oppdages når maten lages»

Fisk og sjømat

Forarbeid

Etterarbeid

Pdfen kan printes, klippes og lamineres, så kan barna spille Memory.

Veiledning til de voksne

(kommer)

Frukt, grønt og korn

(kommer)

Matredding

(kommer)