Samarbeidspartnere

Vi takker vår støttespiller Coop som er med å muliggjør at vi kan tilby skoler og barnehager gratis undervisningsopplegg. Coop investerer gjennom Fra Hage til Mage i matglede til barn, aktiv reduksjon av matsvinn, økt kompetanse og matkunnskap. Coop betaler også kurs for barn og ungdommer med vanskeligstilt økonomi for å delta gratis på kokkekurs.

Nærings- og fiskeridepartementet har støttet oss med midler i 2016-2018, så vi kan tilby kurs for å fremme fisk i kostholdet til barn og unge.

TDVeen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap, og de har vært med å støttet oss i vårt arbeid med å etablere Fra Hage til Mage.

Vi vil takke Felleskjøpet for å tro på Fra Hage til Mage og fortsette å støtte oss. De har vært med på pilotprosjektet, og har valgt å følge oss videre. Vi er glade for samarbeidet.

Stavanger kommune støtter oss med midler til prosjektet «Bedre mat på SFO». I tillegg støtter de oss med utvikling av og bygging i Vitenhagen.

Rogaland fylkeskommune er som en paraply som støtter alt vi gjør innen folkehelse i formidling og undervisning.

Kavlifondet gir oss støtte for å utvikle undervisningsverktøy om matsvinn og bærekraft.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har støttet oss over mange år, blant annet med bygging av gapahauk i Vitenhagen og hydroponiske dyrkeanlegg på Dokken. Stiftelsen gir oss også støtte til å utvikle undervisningsverktøy om matsvinn og bærekraft.

Sandnes Sparebanks Gavefond støtter arbeidet vårt med formidling av matsvinn.

Bertel O. Steen støtter oss med en veldig god avtale på leasing av bil.