Rammeplan for barnehager

  • Bærekraftig utvikling: Barn skal lære å ta vare på seg selv, andre og naturen.
  • Bevegelse, mat og helse: Barna skal få innsikt i matens opprinnelse og veien fra jord til bord.
  • Legge til rette for at måltid og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse.

Fra Hage til Mage baserer sin undervisning i stor grad på frukt og grønnsaker som skulle vært kastet. Barna blir matreddere sammen med oss og får oppleve hva man kan lage av overskuddsmat fra butikker som skulle vært kastet – og hvor mye godt den ennå kan brukes til.

Vi ønsker å bidra til endringer i både forbrukerens og dagligvarehandelens måte å håndtere all den maten som ennå er fullt brukbar på. Vi mener at barn og unge kan være gode ambassadører til å påvirke sine familier. Vi må få øynene opp for det unyttige matsvinnet i vår del av verden.

Vi snakker om og reflekterer rundt den lange reisen maten har vært på, for så bare å bli kastet.Matproduksjon setter sitt avtrykk på jorda vår, det er noe vi ønsker at barna skal få et innblikk i.

Det å lære å lage mat fra bunnen vil gi barn en bedre forståelse for hva maten man spiser inneholder. De får et forhold til ingredienser og råvarer og prosessen med å lage noe som smaker godt og som holder kroppen sunn, sterk og frisk.

Vi gjennomfører oppleggene utendørs når det er vår, sommer og tidlig høst, vi bruker bål når vi tilbereder maten. Vi leter etter ville vekster som kan spises og smakstilsetter ellers med spennende urter fra hagen eller vårt hydroponiske dyrkeanlegg (dyrking i et kunstig miljø med lys og vann, det blir brukt i romfarttøy og på tørre steder i verden).

Det ligger mye omsorg i mat, både for en selv og for andre. Det sosiale aspektet med mat vektlegges også i Fra Hage til Mage. Det å skape et fellesskap og gi gode måltidsopplevelser er like viktig som det å tilberede maten, det gir rom for gode samtaler.

Vi bruker fersk fisk og sjømat fra lokale leverandører i undervisningsoppleggene. Barna får bli med på hele den spennende prosessen fra sløying og filetering, smakstilsetning, tilberedelse og til måltidet kan nytes.