FNs bærekraftmål nr 12

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

Barn er fremtidens forbrukere 

Fra Hage til Mage ønsker å bidra til at barn innarbeider gode holdninger til mat tidlig og vokser opp til å bli ansvarlige/bevisste forbrukere som forstår at eget forbruk påvirker naturen og miljøet.

Vi har en reflekterende og nysgjerrig tilnærming til temaet, siden ingen, heller ikke vi, kan påberope seg å ha fasiten på dette.

Samtidig gir vi barna konkrete eksempler på måter folk velger å leve mer miljøbevist på, f.eks. lage mat fra bunnen, handle lokale råvarer og bruke opp maten som kjøpes og spise mer fisk og grønt enn kjøtt.

Fra hage til mages målsetninger: 

  • Vi vil heie frem kunnskapsrike og bevisste forbrukere og samtidig påvirke foreldregenerasjonen til å ta vare på og bruke opp maten som kjøpes.
  • Vi vil bevisstgjøre barna på sammenhengen mellom mat og miljø. Det finnes ingen fasit, men med kunnskap og evne til refleksjon vil den enkelte lettere
  • Vi vil bidra til at barn lærer mer om fisk og sjømat,  sikre at de får være med å tilberede, prøve nye smaker og bli mer positive til å spise fisk og sjømat generelt.
  • Vi vil bidra til at skoler og barnehager i større grad skal kunne ta gode valg for seg selv og jordkloden!
  • Vi bruker matlaging som en pedagogisk og holdningsskapende aktivitet