Disse jobber vi sammen med

Iver & Evne

Fra Hage til Mages undervisningsmateriell er utviklet sammen med Iver & Evne, en annen aktør som brenner for at barn skal oppdage matgleden i tidlig alder. Vårt felles mål er å fremme kunnskap, praktiske ferdigheter og gode holdinger til mat under slagordet: «Matgleden oppdages når maten lages»

Mat er en viktig helsefaktor og gode holdninger etableres i tidlig alder! Vi tror en utforskende og praktisk tilnærming er nøkkelen for å få barn interessert i mat. Praktiske erfaringer vil gi barna knagger å henge kunnskapen på og de får tidlig oppleve mestring og glede på kjøkkenet!

Samtidig vet vi at det ikke alltid er like lett å ha barn med på matlaging, spesielt om de voksne selv er litt usikre på situasjonen. Vi ønsker at vårt samarbeid skal bidra til at flere voksne blir trygg på sin rolle som veileder på kjøkkenet! Iver & Evnes oppskriftskort brukes i våre kurs og opplegg. Iver & Evne er også kreativ partner og grafisk leverandør på illustrasjonene du finner på nettsider og undervisningsmateriellet. Les mer på www.iverogevne.no 

Mette Nygård Havre

Mette Nygård Havre som startet folkebevegelsen Spis opp maten har bidratt med sitt glødende engasjement og sin brede, matreddende  kompetanse. Takk!

Kavli-fondet

Kavli-fondet gjorde utviklingen av dette undervisningsmateriellet mulig med sin støtte. Takk!