Ny støtte til Vitenhagen

Denne uken har vi fått 100.000,- av Inge Steensland stiftelsen og 100.000,- av SR-bankstiftelsen til Vitenhagen!

Vitenhagen er en tidligere skolehage som har ligget i dvale noen år. Nå har det vokst frem et samarbeid mellom Fra hage til mage, prosjektleder Inge William Danielsen, Johannes læringssenter, Nylund skole, Storhaug skole og Svithun ungdomsskole, og hagen er blitt tatt i bruk igjen av de lokale skolene på Storhaug.

– Vi vil puste liv i skolehageprinsippet med dyrking og fremtidens løsninger for energi, vannmåling og utslipp av overvann, sier Therese D’Este Thomassen, daglig leder i Fra hage til mage.

– Vi jobber med å finne en god måte å ta imot skoler på og det vil være en glede for oss å ta imot klasser for å vise frem den fine hagen. Med denne nye støtten vi har fått, går vi nå i gang med å bygge drivhus i hagen, og det er vi veldig takknemlige over å ha fått muligheten til.